არტურ
განიევი

საადვოკატო ბიურო

ვემსახურები თქვენს უფლებებზე ზრუნვას ჩემი ხანგრძლივი პროფესიული კარიერიზმით, თქვენი ინტერესებისათვის.

 

დიდი
გამოცდილება

კარიერული ისტორია არაერთი ყველაზე მაღალპროფილური საქმით საქართველოს მასშტაბით

მაღალი
პასუხისმგებლობა

სრული გულისხმიერება კლიენტისა და აღებული
საქმის მიმართ

კლიენტთან
კომუნიკაცია

მუდმივი კონტაქტი კლიენტთან
საქმის მიმდინარეობის სრულ მანძილზე

თავისუფლებიდან განსასჯელამდე დიდი გზაა, ხოლო ადვოკატის თანადგომა ყოველთვის შენგან ერთ ნაბიჯშია.

24/7 თქვენი უფლებების შესწავლაში.

ჩვენი ოფისი

აღმაშენებლის გამზ 130/132

სამუშაო საათები

ორშ - პარ
(10:00-20:00)

General.Specialization
.Lawyer23@Gmail.Com

იპოვე შენი პრობლემა ჩემი კომპეტენციის სფეროში

სისხლის

ორდერის გამოწერა

ბრალდებულის მონახულება ციხეში

მტკიცებულებების მოპოვება

განრიდება

არასრულწლოვანთა სამართალი

მოწმის წარმომადგენლობა

ფინანსური დავები

ოჯახური ძალადობისგან დაცვა

ნარკოტიკული დანაშაული

დანაშაული საჭესთან

ექსტრადირებისგან დაცვა

იარაღის შეძენა-შენახვა

ბრალდებულის დაცვა

სამოქალაქო

საოჯახო დავები

მემკვიდრეობითი დავები

სადაზღვეო დავები

მშენებლობის დავები

პროცენტის შემცირება

პირგასამტეხლოს შემცირება

შრომით-სამართლებრივი დავები

საკლასო სარჩელი

ინტელექტუალური საკუთრება

სამეწარმეო სამართალწარმოება

სანივთო დავები

სახელშეკრულებო დავები

უდავო წარმოება

ადმინისტრაციული

უძრავი ქონების დაკანონება

მოქალაქეობის მიღება

ბინადრობის მიღება

დოკუმენტის გამოთხოვნა

ხარჯების ანაზღაურება

ადმინისტრაციული საჩივარი

პროფესიული საიდუმლოება

კომერციული საიდუმლოება

აღსრულების უზრუნველყოფა

ადმ. აქტის ბათილად ცნობა

გადაწყვეტილების გაუქმება

ანგარიშის წარდგენა

ადმინ. გარიგების შეცვლა

Judge's gavel with books and statue of Justice scales on law office working law document

საიმედო ადვოკატი შენი ინტერესებისთვის

სრული ლეგალური წარმომადგენლობა კლიენტის სახელით საქართველოს საერთო სასამართლოების წინაშე

უმაღლესი, ის ინსტანციაა, რომელშიც შენ იმარჯვებ.

გაეცანი ჩემს ლექციებს

იცოდით რომ?

ადვოკატ არტურ განიევის ყველაზე ძლიერი მხარე დეტალებზე ორიენტირებულობაა.

კლიენტთა რეკომენდაციები

დაგვიკავშირდი

შენი უფლებები რიგში პირველია.
მოგვმართე მათ დასაცავად ნებისმიერ დროს

ჩვენი ოფისი

აღმაშენებლის
გამზირი 95

General.Specialization
.Lawyer23@Gmail.Com

სამუშაო საათები

ორშ - პარ
(10:00-20:00)