ბლოგი

შენი უფლებები პირველ რიგში

ბლოგი

პატიმრის პირადი სივრცე

შესავალი თემის აქტუალობა – წინამდებარე ნაშრომი შეეხება “ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის” მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების მოქმედებას მსჯავრდებული პირებზე. აღნიშნული მუხლი ფართო

ბლოგი

მხარეთა დაპირისპირება სისხლის სამართალში

ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში, 2003 წლამდე, არსებობდა  საგამოძიებო მოქმედება „მხარეთა დაპირისპირება“, კერძოდ სსსკ-ის 314-ე მუხლის თანახმად, „ბრალდებულს უფლება ჰქონდა დაპირისპირებოდა ნებისმიერ პირს, რომელიც ამხელდა მას

Statue of Themis on a green grass background. Symbol of justice and law, crime and punishment.
ბლოგი

პერსონალური მონაცემების დაცვა ოპერატიულ-სამძებრო მოქმედებების განხორციელების პროცესში

მე მინდა ვისაუბრო საკითხზე, რომელიც დღესდღეობით თითქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა და განხილვის საგანია ჩვენს ქვეყანაში- ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად პერსონალური მონაცემების მოპოვების კანონიერებასა და სამართლიანობაზე