ჩვენ შესახებ

შენი უფლებები პირველ რიგში

დიდი
გამოცდილება

კარიერული ისტორია არაერთი ყველაზე მაღალპროფილური საქმით საქართველოს მასშტაბით

მაღალი
პასუხისმგებლობა

სრული გულისხმიერება კლიენტისა და აღებული
საქმის მიმართ

კლიენტთან
კომუნიკაცია

მუდმივი კონტაქტი კლიენტთან
საქმის მიმდინარეობის სრულ მანძილზე

ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ბიურო – Capital Lawyers, წარმოადგენს თქვენს ლეგალურ პარტნიორს სამართლის ყველა დარგში. ჩვენი პრაქტიკის არეალები მოიცავს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებებს, ისევე, როგორც იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგს ყველა მასშტაბის ბიზნეს ორგანიზაციისათვის. ჩვენ მივყვებით კლიენტებისთვის გულისხმიერად გაწეული მომსახურების ისტორიას და ვითვლით მათ სასარგებლოდ გამოტანილი ვერდიქტების გრძელ სიას.

ჩვენ გვესმის, რომ ლეგალურ სისტემაში ნავიგაცია საკმაოდ ყოვლისმომცველი საქმეა და სწორედ ამიტომაც ვართ მზად, გაგიკვლიოთ ყოველი ნაბიჯი ამ სფეროში. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი უნარებით, კარგად შევისწავლოთ თქვენი უნიკალური სიტუაცია და შევიმუშავოთ თქვენზე მორგებული სტრატეგია, რათა დაგეხმაროთ თქვენთვის სასურველი შედეგის მიღწევაში.

ჩვენ მოწადინებული ვართ, დავიცვათ თქვენი უფლებები, ინტერესები და ვიბრძოლოთ დაუღალავად თქვენი სახელით. თქვენ მიმართ სარჩელია აღძრული, ბიზნეს ტრანზაქციას ახორციელებთ თუ უბრალოდ სამართლებრივი წარმომადგენელი გჭირდებათ სასამართლოს წინაშე – ჩვენ გვაქვს ცოდნა და გამოცდილება, დაგეხმაროთ საკითხის თქვენს სასარგებლოდ გადაწყვეტაში.

დაგვიკავშირდი დღესვე, რათა ჩანიშნო კონსულტაცია და მიიღო სწორი ინფორმაცია პრობლემის გადაჭრის გზების შესახებ. ჩვენი გულისხმიერებითა და მაღალი პასუხისმგებლობით კლიენტთა მიმართ, შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი სამართლებრივი საკითხი საიმედო ხელშია. 

ადვოკატი
საუკეთესო შედეგებისთვის

ოჯახური დავები
60%
პირგასამტეხლოს შემცირება
75%
პროცენტის შემცირება
90%

რეკომენდაციები

07-law
დიდი გამოცდილება

კარიერული ისტორია არაერთი ყველაზე მაღალპროფილური საქმით საქართველოს მასშტაბით

28-oath
მაღალი პასუხისმგებლობა

სრული გულისხმიერება კლიენტისა და აღებული საქმის მიმართ

23-jude
კლიენტთან კომუნიკაცია

მუდმივი კონტაქტი კლიენტთან საქმის მიმდინარეობის სრულ მანძილზე